Ouders en school

Het is van belang voor de ontwikkeling van kinderen dat ouders betrokken zijn bij hun school en schoolloopbaan. Kinderen presteren beter, naarmate hun ouders meer betrokken zijn. Ze vallen minder uit en ontplooien hun talenten beter.

Er zijn twee geledingen waarbij ouders de school ondersteunen, de activiteitencommissie (AC) en de medezeggenschapsraad (MR).

De activiteitencommissie is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op Kindcentrum Holk gevierd worden. Meer informatie is te vinden in het menu activiteitencommissie.

Deze MR bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.