Activiteitencommissie Kindcentrum Holk

De activiteitencommissie is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op Kindcentrum Holk gevierd worden. Om alle feestelijkheden te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de activiteitencommissie. De activiteitencommissie is budgetverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de schoolleiding van Kindcentrum Holk. Daarnaast is er een onafhankelijke kascommissie die elk jaar het kasboek controleert.

Wat doet de activiteitencommissie?

De activiteitencommissie helpt het team van leerkrachten op Kindcentrum Holk jaarlijks bij het organiseren van de volgende activiteiten:

Korfbal (groep 5 t/m 8)

Handbal (groep 7 en 8)

Sinterklaas

Schaatsbeurs

Nijkerk On Ice

Kerst

Pasen

Schoolreisje

Peuter- en kleuterfeest

Voetbal (groep 8)

Veluwe Wandeltocht

Holk’s Got Talent

Afscheid groep 8

De activiteitencommissie levert een financiële bijdrage aan het kamp van groep 8.

Daarnaast neemt de activiteitencommissie een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of vragen zijn van algemene aard dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen en gedeeld met de directeur of doorgespeeld naar de MR. Elke MR vergadering is een lid van de activiteitencommissie aanwezig.

Hoe gaat de activiteitencommissie te werk?

De activiteitencommissie bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en overige leden. Alle leden nemen deel in verschillende subcommissies.

De activiteitencommissie vergadert gemiddeld zes keer per jaar van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur in de personeelskamer van Kindcentrum Holk. Deze vergadering is op wisselende dagen in de week op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Dit om alle leden van de activiteitencommissie zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen bij deze vergaderingen aanwezig te kunnen zijn. De vergaderingen zijn altijd onder leiding van de voorzitter en worden bijgewoond door een vast teamlid van Kindcentrum Holk.

Subcommissies

Voor iedere activiteit waar de leden van de activiteitencommissie bij betrokken zijn wordt een subcommissie ingesteld. Deze subcommissies bestaan uit een aantal leerkrachten en een aantal leden van de activiteitencommissie. Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar worden deze subcommissies verdeeld onder de verschillende geïnteresseerden binnen de activiteitencommissie.

Vanaf het moment dat alle activiteiten verdeeld zijn, is iedere subcommissie zelf verantwoordelijk voor het invulling geven aan en organiseren van één van de feesten en eventuele voorafgaande periode. Het is geen verplichting op de dag van het feest aanwezig te zijn, leuk is het natuurlijk altijd.

De leden binnen een subcommissies bedenken samen de invulling van een periode of dag. Ze maken een vergaderplanning en verdelen onderling de taken. Zo valt er te denken aan bijvoorbeeld:

Maken dagprogramma

Inkopen cadeaus en traktaties

Voor kinderen met een allergie verzorgen we indien noodzakelijk aangepaste traktaties

Inhuren benodigdheden om activiteit te kunnen realiseren en afstemming met bedrijven

Klaarzetten van eten en drinken tijdens ochtend- en/of middagpauze

Versieren van de school en deze weer opruimen

Informeren ouders

Vragen om hulpouders voor versieren school of als hulp tijdens de activiteit

Eerste aanspreekpunt voor de hulpouders op de dag zelf

Etc.

Waar nodig helpen overige leden van de activiteitencommissie een subcommissie.

Nieuwe leden gezocht!!

Veel leden zijn jaren achtereen lid van de activiteitencommissie en vertrekken vanwege het feit dat de kinderen de school verlaten en daarmee de verbinding met de school verdwijnt. De activiteitencommissie is daarom ieder jaar op zoek naar nieuwe leden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande interesse hebben gekregen in het werk van de activiteitencommissie dan horen wij dit graag. Meld u dan aan via ac.hk@pcogv.nl. Ook kunt u één van de huidige leden aanspreken.

Mocht u punten willen inbrengen voor één van de vergaderingen dan kan dit natuurlijk ook via bovenstaand e-mailadres.

Is deelname aan de activiteitencommissie voor u niet mogelijk, maar u wilt wel betrokken zijn bij de verschillende activiteiten dan kan dat natuurlijk ook. Voor de verschillende activiteiten die tijdens de feestelijkheden worden georganiseerd zijn altijd hulpouders nodig. Hulp wordt dan gevraagd via de leerkracht of klassenouders. U kunt u aanmelden voor de verschillende activiteiten zodra u een daarvoor een verzoek heeft ontvangen.