­­­

Medezeggenschapsraad

Adres


Locatie Holk Galjoen:

Loes de Kruijf (directeur)
Galjoen 71-73
3863 EN  Nijkerk
Tel: 033-2452557 (1)
E-mail: directie.hk@pcogv.nl

Locatie Holk Doornsteeg:

Wendy van der Meer (directeur)
Polderhof 2
3861 XN  Nijkerk
Tel: 033-2452557 (2)
E-mail: directie.hd@pcogv.nl

Inschrijven kinderdagverblijf/Peuteropvang/BSO:

E-mail: klantcontact@pcogv.nl
Tel: 0342-729120

Emailadressen:

[avia_codeblock_placeholder uid="0"]

Openingstijden


Peuteropvang

Locatie Holk Galjoen en Holk Doornsteeg.

Maandag
8.15 – 12.15

Dinsdag 
8.15 – 12.15

Woensdag
8.15 – 12.15

Donderdag
8.15 – 12.15

Vrijdag
8.15 – 12.15

LRK-nummer Holk Galjoen:

437787515

LRK-nummer Holk Doornsteeg:

122381464

Door te klikken op het LRK nummer komt u op de site waar alle GGD rapporten staan.

Basisonderwijs

Locatie Holk Galjoen en Holk Doornsteeg.

Maandag
8:30 – 14:30

Dinsdag 
08:30 – 14:30

Woensdag
8.30 – 12:30

Donderdag
8.30 – 14:30

Vrijdag
8.30 – 14:30

Groep 1 & 2 zijn op vrijdag vrij
Groep 3 is vrijdagmiddag vrij

BSO

Maandag
14.30 – 18.00

Dinsdag 
14.30 – 18.00

Woensdag
12.30 – 18.00 (alleen Doornsteeg)

Donderdag
14.30 – 18.00

Vrijdag
12.00 – 18.00 (alleen Doornsteeg)

LRK-nummer Holk Galjoen:

308388732

LRK-nummer Holk Doornsteeg:

175038466

Door te klikken op het LRK nummer komt u op de site waar alle GGD rapporten staan.

Kinderdagopvang

Alleen aanwezig op locatie Holk Doornsteeg.

Maandag
7.30 – 18.00

Dinsdag 
7.30 – 18.00

Woensdag 
7.30 – 18.00

Donderdag
7.30 – 18.00

Vrijdag 
7.30 – 18.00

LRK-nummer Holk Doornsteeg:

122381464

Door te klikken op het LRK nummer komt u op de site waar alle GGD rapporten staan.

Voor inschrijven en vragen:

Tel: 0342 – 729120 (maandag t/m vrijdag van 9.00 uur-12.30 uur)

klantcontact@pcogv.nl

VSO

VSO:

Maandag
7.30 – 8.30

Dinsdag 
7.30 – 8.30

Donderdag
7.30 – 8.30


Aanmelden


Klik rechts bovenaan de pagina 'Inschrijven kinderopvang' als u zich wilt aanmelden voor de kinderopvang

Medezeggenschapsraad (MR)

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Kindcentrum Holk maakt deel uit van de Protestants Christelijke Organisatie voor Opvang & Onderwijs. Deze stichting omvat 13 Kindcentra in en rondom de gemeenten Nijkerk. Binnen deze stichting is de medezeggenschap geregeld door middel van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden aangelegenheden besproken die voor alle scholen van de stichting gelden. De GMR legt via een eigen jaarverslag verantwoording af van haar werkzaamheden.

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Betrokkenheid schoolbeleid

Over verschillende onderwerpen overlegt de medezeggenschapsraad met het schoolbestuur. Voor een aantal onderwerpen moet de schooladvies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder, leerling of docent. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

Bevorderen openheid

De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school;
  • waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Reglement

Deze wettelijke taken worden uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. Bijvoorbeeld op welke wijze men vergadert en hoe ouders worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft een informatieplicht voor betrokkenen bij de school. De keuze van informatiemiddelen ligt bij de medezeggenschapsraad.

Samenstelling en contact

De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen, te weten 3 leerkrachten en 3 ouders die voor 3 jaar gekozen zijn. De medezeggenschapsraad vergadert ± 6 keer per jaar. U kunt de MR bereiken via mr.hk@pcogv.nl of door hen persoonlijk aan te spreken.

De MR van Kindcentrum Holk bestaat uit:

Kim van Valkengoed, Karen Bos, Jorina Klein Wolterink, Rik van den Brink. Marieke Rustenhoven en Dagmar Klaassen (voorzitter).

Input van ouders is heel belangrijk en waardevol voor de MR! Heeft u een tip, bespreekpunt of idee, laat het weten. U kunt dit schriftelijk doen, maar wij stellen het ook erg op prijs als u persoonlijk contact met ons opneemt. E-mail: mr.hk@pcogv.nl

Van links naar rechts MR 2023-2024: Kim van Valkengoed, Jorina Klein Wolterink,  Dagmar Klaassen, Rik van den Brink, Karen Bos en Marieke Rustenhoven


Wat er gebeurt bij ons!Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op


Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Een deel van de kosten van kinderopvang wordt vergoed. Zo maakt de overheid het voor ouders financieel mogelijk om werk en zorg te combineren. Voorwaarden kinderopvangtoeslag Je ontvangt alleen kinderopvangtoeslag als je […]Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen het kindcentrum. In deze nieuwsbrief vindt u actuele nieuwsberichten, de agenda voor de komende maand en diverse mededelingen.Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op